Wat zijn de voordelen:

> Meer dan 30 jaar ervaring

> Management op de werkvloer

> Goede afspraken besparen geld

> Backservice

>

Project Management

Wilt u meer weten over onze diensten, heeft u specifieke vragen?

Bel ons vrijblijvend voor een afspraak

+31 (0)6 53 98 17 99

>

Bekkservice is gespecialiseerd in het inrichten van industriële wasserijen(textiel reinigen). Heeft een wasserij eenmaal zijn keuze bepaald, dan kunnen wij het gehele nieuwbouw- of renovatieproject, plannen en begeleiden.

 

> Meer dan 30 jaar ervaring

Bekkservice is destijds begonnen met projectmanagement. Dat omvatte niet alleen toezicht op het bouwen van de installatie, maar ook het opstarten en in onze beginperiode zelfs het werven en trainen van personeel. Als projectleider houden wij toezicht op de werkzaamheden: afspraken met leveranciers worden tot in detail uitgevoerd, binnen de afgesproken tijd en binnen budget..

 

> Management op de werkvloer

Onze grote kracht is dat wij niet alleen vanaf een afstand naar een planning kijken, maar ook fysiek aanwezig zijn om zodoende het gehele proces nauwlettend te kunnen volgen.

 

Samenwerking en vindingrijkheid op de werkvloer werkt effectief en voorkomt stagnatie. Daarbij is het soms zelfs noodzakelijk machines te demonteren en ter plekke een storing te verhelpen. Directe communicatie met de leverancier en tijdige interventie voorkomt vertraging in het installatieproces.

 

> Goede afspraken besparen geld

Goed vastgelegde afspraken vooraf voorkomen discussies, tijdverlies en kosten in de loop van het project. Het strikt aanhouden van de planning is de sleutel tot een succesvol project. Hetzelfde geldt voor het controleren en aanhouden van maatvoeringen, aansluit- en vermogensgegevens, inclusief de infrastructuur (geïnstalleerd vermogen, leidingwerk).

 

> Backservice

Wij voeren inspecties uit en stellen onderhoudsplannen op, daarmee verhogen wij het rendement en verlengen de levensduur van uw wasserij installaties. Tot slot kunnen wij u helpen bij het vaststellen van de werkelijke kosten van uw bedrijf: water, stroom, perslucht, manuren, heffingen, etcetera.

 

 

Contact     Naar boven     Consultancy     Innovatie     Installatie

Privacyverklaring >

Copyright: Bekkservice International bv,

Ontwerp + webdesign: Stilus-go bno

Tekst: Spijkers technische teksten

Fotografie: Bekkservice bv

‘In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.’

 

> Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

 

Helmkruid 3

5361 MG  Grave

The Netherlands

 

+31 (0)48685 03 31

+31 (0)6 53 98 17 99

 

info@bekkservice.nl

www.bekkservice.nl

 

NL70 ABNA 0405 3950 86

KvK 16082002