Nieuws

>

Nieuwsfeiten op een rij:

 

> Subsidie voor filtersysteem

> Optimalisatie tunnelwasher

> Her-inrichting Oostenrijkse wasserij

> Water en energieproject

> Subsidie voor filtersysteem

In samenwerking met onze Oostenrijkse producent kunnen we u een oplossing aanbieden met een filtersysteem, waardoor dagelijks reinigen en ander handelingen tot het verleden behoren.

Het filtersysteem kan zowel lokaal, als decentraal worden geimplementeerd.

> Optimalisatie tunnelwasher

Naast het vervangen van de besturing op deze tunnel (zie foto), kan de waterhuishouding worden geoptimaliseerd. Een uniek concept waarbij de rendementen op waterverbruik, hergebruik van water en zeker op het chemische vlak, aanzienlijk zullen stijgen.

> Her-inrichting Oostenrijkse wasserij

Wij adviseren en begeleiden een grote wasserij in Oostenrijk bij het her-inrichten van hun fabriek. Door hergebruik van de bestaande machines, en een aantal nieuwe, en aanpassingen in de logistiek benaderen we het optimum van de rendementen van het machinepark. Gemiddeld ligt het resultaat 20% hoger!

> Water en energieproject België

Het betreft hier een, bestaande, installatie voor het terugwinnen van water en energie. Omwille van uitbreiding van de droogafdeling, verhuizen we deze installatie naar een andere lokatie.

Projectbegeleiding en installatie, is ons toebedeeld.

 

Wilt u meer weten over onze diensten, heeft u specifieke vragen?

Bel ons vrijblijvend voor een afspraak

>

Contact     Naar boven     Startpagina

+31 (0)6 53 98 17 99

Privacyverklaring >

Copyright: Bekkservice International bv,

Ontwerp + webdesign: Stilus-go bno

Tekst: Spijkers technische teksten

Fotografie: Bekkservice bv

‘In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.’

 

> Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

 

Helmkruid 3

5361 MG  Grave

The Netherlands

 

+31 (0)48685 03 31

+31 (0)6 53 98 17 99

 

info@bekkservice.nl

www.bekkservice.nl

 

NL70 ABNA 0405 3950 86

KvK 16082002