Wat doen wij:

 

> Plaatsing van machines

> Een lijn opbouwen

> Kabels en leidingen

> Vervanging en renovatie

>

Installatie

Wilt u meer weten over onze diensten, heeft u specifieke vragen?

Bel ons vrijblijvend voor een afspraak

>

Bekkservice werkt samen met een groot netwerk van installateurs en monteurs die alle benodigde disciplines beheersen voor het installeren en aansluiten van complete wasserijsystemen.

 

> Plaatsing van machines

Het transporteren en plaatsen van machines is een specialisatie, die kennis van machines, transportmiddelen en logistiek vereist. Nauwgezette planning vooraf, zeker als het verplaatsing van bestaande wasstraten betreft, is cruciaal om een veilige aan- of afvoer van machines te garanderen.

 

De tonnen wegende machines, het afladen, manoeuvreren en nauwkeurig plaatsen hiervan vergt inzicht, discipline en gevoel voor timing. Wij plannen en begeleiden ook de gehele verhuizing van installaties.

 

> Een lijn opbouwen

Wij zorgen ervoor, ook indien de machines geleverd zijn door diverse fabrikanten, dat de nieuwe productielijn excellent functioneert. Bekkservice verbindt de diverse machines niet alleen mechanisch en logistiek, maar ook besturingstechnisch indien nodig. Waarbij het een voordeel is, dat veel aanbieders van machines zijn gestandaardiseerd op hetzelfde automatiseringsplatform. Ook het fine-tunen van nieuwe en bestaande processen en installaties is onderdeel van onze activiteiten.

 

> Kabels en leidingen

Installatie omvat ook het aanleggen van alle mogelijke instrastructurele voorzieningen: voedingskabels, kabeldraagsystemen, stuurkabels, besturingskasten en leidingen, afsluiters en regelkleppen voor gas, water, stoom en chemicaliën. Dit vergt nauwgezette planning, aansturing en begeleiding van installateurs, alles om het project op tijd en binnen budget te realiseren. Bekkservice is de ‘spin in het web’ die opdrachtgever, toeleveranciers en installateurs op één lijn brengt.

 

> Vervanging en renovatie

Behalve nieuwe aanleg nemen de technici onder onze supervisie ook vervanging en renovatie van bekabeling en leidingwerk voor hun rekening. Het installeren, vervangen en onderhouden van componenten behoort eveneens tot onze werkzaamheden.

 

Contact     Naar boven     Consultancy     Project management     Innovatie

+31 (0)6 53 98 17 99

Privacyverklaring >

Copyright: Bekkservice International bv,

Ontwerp + webdesign: Stilus-go bno

Tekst: Spijkers technische teksten

Fotografie: Bekkservice bv

‘In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.’

 

> Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

 

Helmkruid 3

5361 MG  Grave

The Netherlands

 

+31 (0)48685 03 31

+31 (0)6 53 98 17 99

 

info@bekkservice.nl

www.bekkservice.nl

 

NL70 ABNA 0405 3950 86

KvK 16082002