>

Onafhankelijk en ‘out of the box’ denken levert oplossingen op die uitermate effectief kunnen zijn. Die kunnen liggen op machineniveau, maar veel vaker nog op lijn- en procesniveau.

 

> Overkoepelende besturingen

Een van de sterke punten van Bekkservice is het bedenken van besturingen die bestaande en nieuwe machines en wasstraten (ook van uiteenlopende fabrikanten) zo optimaal mogelijk laten samenwerken. Hiertoe worden de afzonderlijke machinebesturingen met elkaar verbonden en door speciale software onderling op elkaar afgestemd.

 

> Zuiniger met water

Centraal bestuurde en geoptimaliseerde lijnen verbruiken het minste water. Na het reinigingsproces bevat textiel nog de helft van het water dat er via het wassen is ingekomen. Van het ingenomen water wordt dus maar 50% geloosd. Door hergebruik (filtratie) en procesoptimalisatie kan dat worden teruggebracht tot 35% ( zelfs minder) van het ingenomen water.

 

> Energiebesparing

Energie is al jaren een actueel thema en er is nog altijd ruimte om het energieverbruik (soms fors) te verlagen. Wij brengen het complete proces van de wasserij installatie in kaart. Aan de hand van verkregen data geven wij u een onafhankelijk advies.

 

> Filtratie

Een van de laatste ideeën van Bekkservice is een nieuw filtersysteem dat pluizen in het afvalwater separeert en in geconcentreerde vorm afvoert. Hiermee wordt het aantal vervuilingseenheden van het afvalwater sterk verlaagd. Het systeem is zodanig ontwikkeld dat het volledig zelfstandig functioneert.

 

> Robotica

Eind 2017 zijn de eerste ideeen ontstaan om op een eenvoudige wijze, een vuilsorteer systeem te ontwikkelen voor verwerking van textiel uit de branches horeca, en gezondheidszorg. Aanvang 2018 starten we met het uitwerken van deze ideeen, wat leid tot de bouw van een prototype.

 

Een bestaande innovatie is het ontwerp, en realisatie van een 'robotarm' op basis van de toenmalige technieken. In een omgeving van een laboratorium.

(filmpje)

 

 

Wat zijn de voordelen:

> Overkoepelende besturingen

> Zuiniger met water

> Energiebesparing

> Filtratie

> Robotica

Innovatie

Wilt u meer weten over onze diensten, heeft u specifieke vragen?

Bel ons vrijblijvend voor een afspraak

+31 (0)6 53 98 17 99

>

Privacyverklaring >

Copyright: Bekkservice International bv,

Ontwerp + webdesign: Stilus-go bno

Tekst: Spijkers technische teksten

Fotografie: Bekkservice bv

‘In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.’

 

> Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

 

Helmkruid 3

5361 MG  Grave

The Netherlands

 

+31 (0)48685 03 31

+31 (0)6 53 98 17 99

 

info@bekkservice.nl

www.bekkservice.nl

 

NL70 ABNA 0405 3950 86

KvK 16082002

ContactConsultancy     Project Management     Installatie